Ekologická likvidace aut Přerov - Šišma

VYSTAVENÍ PROTOKOLU O LIKVIDACI

 

Potvrzení o převzetí autovraku

 

Podle § 13 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích je možné vyřadit vozidlo z registru vozidel po předložení potvrzení o převzetí autovraku. Vzor potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků je stanoven přílohou č. 3 vyhlášky č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky.

 

V případě, že se majitel vozidla zbavuje v zahraničí, je nutné vozidlo předat pouze do zařízení, které má oprávnění ke sběru a zpracování autovraků od  příslušného místního orgánu státní správy nebo jím pověřené osoby. Zpracovatel v rámci EU vystaví předávajícímu zdarma osvědčení o likvidaci vozidla. Minimální požadavky na osvědčení o likvidaci vozidla jsou stanoveny rozhodnutím komise 2002/151/ES.

 

Potvrzeni o prevzeti autovraku

 

Vážení zákazníci,

 

k ekologické likvidaci Vašeho vozidla Vám naše firma na základě povolení Olomouckého kraje vystaví protokol, na jehož základě trvale vyřadíte vozidlo z registru vozidel.

 

Protokol Vám vystavíme na základě programu, který používáme my a  úřady společně s ministerstvem životního prostředí. Tento program je napojen na systém  MA ISOH který je propojen s ministerstvem životního prostředí. Když vypíšeme protokol, tak systém vygeneruje kód autovraku, který dostaneme my a magistráty měst, které vyřazují trvale vozidla z evidence.

Vystavení protokolu je u nás ZDARMA  a rovněž na úřadech trvalé vyřazení je ZDARMA ( vyřizuje si sám zákazník a na úřadě Vás to bude stát pouze pár minut Vašeho času. )

 

 

 

 

 

 

 

 

АНИМЭЙТ v.3.4

www.autovrakovistemanek.cz, manek@autovrakovistemanek.cz, tel.: 581 791 059, mobil: 602 503 254, www.autoplynmanek.cz

design apro@apro-reklama.cz