Ekologická likvidace aut Přerov - Šišma

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE VOZIDEL

Zákon o ekologické likvidaci vozidel     

 

Novelizace zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ukládá majiteli motorového vozidla před jeho trvalým vyřazením z registru motorových vozidel provést tzv. ekologickou likvidaci takového vozidla. Společnost  Autovrakoviště Mánek Vám po provedení likvidace vystaví protokol o ekologické likvidaci vozidla, který slouží jako doklad pro odhlášení vozu z registru vozidel na příslušném úřadě.

 

 

 

Dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech je autovrak vybraným odpadem.

 

1. Každý, kdo se zbavuje autovraku je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání, odstraňování a pro likvidace autovraků.

 

 2. Náklady spojené s likvidací nevyzvednutého odstaveného automobilu, který musel být zlikvidován jako autovrak je povinen uhradit obci posledni vlastník vozidla.

U nás je ekologická likvidace všech vozidel jak už osobních, dodávkových, nákladních, autobusů, zcela ZDARMA..

 

 

 

 

АНИМЭЙТ v.3.4

www.autovrakovistemanek.cz, manek@autovrakovistemanek.cz, tel.: 581 791 059, mobil: 602 503 254, www.autoplynmanek.cz

design apro@apro-reklama.cz